-Thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi như hợp đồng, email, điện thoại sẽ luôn được bảo mật tránh gây phiền toái không cần thiết đối với khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng, trong trường hợp bị hacker chúng tôi sẽ báo đơn vị có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

BAN GIÁM ĐỐC