TỦ MÁT TRƯNG BÀY 3 CÁNH ĐỨNG

 

Giá 0 đ
Số lượng
 
CHI TIẾT SẢN PHẨM


Nhiệt độ:  +2  đến +8
Kích thước ngoài: 1880x(810+50)x2060 mm
Thể tích: 1748 L
Năng lượng: 230V, 50/60 Hz

SẢN PHẨM LIÊN QUAN