CHIA SẺ KIẾN THỨC TÍNH THỜI GIAN & CÔNG SUẤT GAS TRONG NGÀNH BẾP CÔNG NGHIỆP.

CHIA SẺ KIẾN THỨC TÍNH THỜI GIAN & CÔNG SUẤT GAS TRONG NGÀNH BẾP CÔNG NGHIỆP.

+Mối quan hệ công và nhiệt lượng đều thuộc dạng năng lượng .
1 cal = 4,186 J
1 kcal = 4186 J
Ta có công thức tính công suất : P = A/ t 
P : Công suất
A : công
t  : thời gian
+Trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo công suất là Watt (viết tắt là W), lấy tên theo James Watt.
1 Watt = 1 J/s
+ Gas của Petrolimex bao gồm hỗn hợp khí giữa Propan & Butane:
- Nhiệt lượng 11.200 Kcal/kg
- Nhiệt độ ngọn lửa:1.890 độC – 1.935 độC.
+Áp suất thiết kế vỏ bình: 18kg/cm2, áp suất thử: 34kg/cm2, áp suất tồn chứa thực tế max: 8kg/cm2.
Ví dụ thực tế:
1 bình 12kg của Gas của Petrolimex sẽ cho nhiệt lượng :
11 200 Kcal/kg × 12 kg = 134 400 Kcal
Đổi ra đơn vị Jun :
134 400 Kcal = 134 400 × 4186 = 562 598 400 J = 562 598, 4 KJ
Một Bếp Đơn Công Nghiệp có công suất 7 kW nếu đốt hết lượng gas này liên tục với công suất tối đa là 7kW sẽ mất 1 thời gian là :
t = A / P = 562 598, 4 KJ / 7 kW = 80371.2 giây.
=> t = 80371.2 / 3600 = 22,3 giờ
-Bây giờ mình tính đun nước sôi tốn như thế nào ?
Biết nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/kg.C = 1KCal /kg.C
Biết cần đun 1 bình nước 3 kg nước từ 30°C → 100°C (sôi )
Nhiệt cung cấp cho nước sôi là:
Q = mC ( t2 - t1) = 3 × 1 × (100 - 30 ) = 210 kCal 
vậy bình 12 gas kg đun được :
134 400 Kcal / 210 = 640 lần bình nước 3 lít  với điều kiện hiệu suất 100%.
Nếu hiệu suất là 80% thì đun được :
640 × 80% = 512 lần.

Nguồn Vinaparts Team- Mail: info@vinaparts.com.vn