TỦ MÁT TRƯNG BÀY 2 CÁNH ĐỨNG

 

Giá 0 đ
Số lượng
 
CHI TIẾT SẢN PHẨM


Nhiệt độ: +2  đến +8
Kích thước ngoài: 1260x(710+50)x2060 mm
Kích thước trong: 1143 x 595 x 1435 mm
Thể tích: 976 L                           
Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 790 - 870 W

SẢN PHẨM LIÊN QUAN